Panasonic AMU54Q-J81 おろしとろろカッター

AMU54Q-J81

Panasonic AMU54Q-J81 おろしとろろカッター

(AMU54Q-J81)

この消耗品・付属品に対応する本体商品
MK-K80/MK-K81/MK-K60/MK-K61/MK-K41/MK-K45/MK-K47/MK-K48/MK-K48P/MK-K70/MK-K72/MK-K50/MK-K73/MK-K51/MK-K74/MK-K60P/MK-K75/MK-K76/MK-K80P/MK-K55/MK-K77/MK-K78/MK-K56/MK-K57/MK-K58/

¥2,000(税込)
数量